Uchwała Nr 11004/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia ponownej opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu" https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11004-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-ponownej-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-dokumentacja-projektowo-kosztorysowa/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 20.11.2023 11004/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/12/uchwala-nr-11004-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-20-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-ponownej-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-dokumentacja-projektowo-kosztorysowa/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie