Joanna Wilk – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/12/joanna-wilk-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-regionalnego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Joanna Wilk Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2023 13.12.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/12/joanna-wilk-zastepca-dyrektora-departamentu-kultury-i-dziedzictwa-regionalnego-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Joanna Wilk Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie