Uchwała nr LIX/609/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2023r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/524/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-609-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lii-524-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-marca-2023-roku-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zak/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIX 28.11.2023 LIX/609/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-609-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lii-524-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-marca-2023-roku-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zak/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie