Uchwała nr LIX/608/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-608-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIX 28.11.2023 LIX/608/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-608-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie