Uchwała nr LIX/607/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-607-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIX 28.11.2023 LIX/607/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-lix-607-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-11-2023r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie