Uchwała Nr 10928/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łambinowice, Budzieszowice, Wierzbie — „Fotowoltaika II" https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10928-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-lambinowic/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 14.11.2023 10928/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10928-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-wsi-lambinowic/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie