Uchwała Nr 10927/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023-2030 w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10927-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-dobrzen-wielki-na-lata-2023-2030/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 14.11.2023 10927/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10927-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-dobrzen-wielki-na-lata-2023-2030/https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10927-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-dobrzen-wielki-na-lata-2023-2030/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie