Uchwała Nr 10926/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „XXVIII Wojewódzkie Warsztaty Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki", określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10926-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-xxviii-wojewodzkie-warsztaty-oddzi/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 14.11.2023 10926/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10926-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-xxviii-wojewodzkie-warsztaty-oddzi/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy – Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie