Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/524/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2023 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lii-524-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-marca-2023-roku-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnospra/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIX 20.11.2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/11/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-lii-524-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-marca-2023-roku-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnospra/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie