Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia, na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, z dnia 18 września 2023 r. znak: (bez numeru), „Projektu robót geologicznych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo – żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej części Niziny Śląskiej” https://bip.opolskie.pl/2023/10/zawiadomienie-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-na-wniosek-panstwowego-instytutu-geologicznego-panstwowego-instytutu-badawczego-w-warszawie-z-dnia-18-wrzesnia-2023-r-znak-bez/ 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/10/zawiadomienie-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-na-wniosek-panstwowego-instytutu-geologicznego-panstwowego-instytutu-badawczego-w-warszawie-z-dnia-18-wrzesnia-2023-r-znak-bez/
Krzysztof Mikołajewicz Geolog Wojewódzki Joanna Jaworska Joanna Jaworska Marszałek Województwa Opolskiego