Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Wrocławskiej https://bip.opolskie.pl/2023/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-opolu-przy-ul-wroclawskiej/ 02.11.2023 Stanisław Gałka Zakup https://bip.opolskie.pl/2023/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-opolu-przy-ul-wroclawskiej/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-opolu-przy-ul-wroclawskiej/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-opolu-przy-ul-wroclawskiej/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wycene-nieruchomosci-polozonej-w-opolu-przy-ul-wroclawskiej/
Stanisław Gałka Mariusz Kozok Mariusz Kozok Województwo Opolskie