Uchwała nr LVIII/602/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-602-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVIII 24.10.2023 LVIII/602/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-602-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie