Uchwała nr LVIII/600/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrząstowice https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-600-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-chrzastowice/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVIII 24.10.2023 LVIII/600/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-600-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-chrzastowice/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie