Uchwała nr LVIII/597/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-597-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVIII 24.10.2023 LVIII/597/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-597-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie