Uchwała nr LVIII/595/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/533/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-595-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii-533-2014-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-przyjecia-k/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVIII 24.10.2023 LVIII/595/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-lviii-595-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-10-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii-533-2014-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-28-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-przyjecia-k/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie