Uchwała Nr 10494/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 8934/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-10494-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-8934-2023-z-dnia-1-marca-2023-r-w-sprawie-przyjecia-dokume/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 25.09.2023 10494/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-10494-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-8934-2023-z-dnia-1-marca-2023-r-w-sprawie-przyjecia-dokume/https://bip.opolskie.pl/2023/10/uchwala-nr-10494-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-nr-8934-2023-z-dnia-1-marca-2023-r-w-sprawie-przyjecia-dokume/
Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Jacek Partyka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie