Rozeznanie rynku na przeprowadzenie przez eksperta zewnętrznego szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) pt.: Zasada konkurencyjności w perspektywie 2021-2027: zasady udzielania zamówień w projektach UE https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/ 17.10.2023 Wiktoria Fedunik-Szydełko Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-przez-eksperta-zewnetrznego-szkolen-specjalistycznych-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-za/
Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Województwo Opolskie