Rozeznanie rynku na przeprowadzenie badania skuteczności – metodą CATI kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu promującej korzystanie z Funduszy Europejskich w województwie opolskim: efekty zrealizowanych projektów z FE w latach 2014-2020 oraz nowe możliwości wsparcia z FE w okresie 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-badania-skutecznosci-metoda-cati-kampanii-informacyjno-promocyjnej-o-szerokim-zasiegu-promujacej-korzystanie-z-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolsk-2/ 27.10.2023 Wiktoria Fedunik-Szydełko Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-badania-skutecznosci-metoda-cati-kampanii-informacyjno-promocyjnej-o-szerokim-zasiegu-promujacej-korzystanie-z-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolsk-2/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-badania-skutecznosci-metoda-cati-kampanii-informacyjno-promocyjnej-o-szerokim-zasiegu-promujacej-korzystanie-z-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolsk-2/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-badania-skutecznosci-metoda-cati-kampanii-informacyjno-promocyjnej-o-szerokim-zasiegu-promujacej-korzystanie-z-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolsk-2/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-przeprowadzenie-badania-skutecznosci-metoda-cati-kampanii-informacyjno-promocyjnej-o-szerokim-zasiegu-promujacej-korzystanie-z-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolsk-2/
Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Województwo Opolskie