Rozeznanie rynku na obsługę merytoryczną szkolenia specjalistycznego dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) pt.: Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/ 17.10.2023 Wiktoria Fedunik-Szydełko Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/https://bip.opolskie.pl/2023/10/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-feo-2021-2027-pt-kwalifikowalnosc-wydatk/
Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Województwo Opolskie