Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrząstowice https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-chrzastowice-2/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVIII 02.10.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-chrzastowice-2/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie