Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVIII 09.10.2023 Współpraca z organizacjami pozarządowymi https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie