Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lewin Brzeski realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 462 (ulicy Kolejowej) w miejscowości Łosiów https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-lewin-brzeski-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-462-ulicy-kole/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVIII 09.10.2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/10/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-lewin-brzeski-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-462-ulicy-kole/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie