DOA-ZP.272.28.2023 - Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament Programowania Funduszy Europejskich i Departament Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/10/doa-zp-272-28-2023-uslugi-cateringowe-na-potrzeby-spotkan-organizowanych-przez-departament-programowania-funduszy-europejskich-i-departament-wdrazania-funduszy-europejskich-urzedu-marszalkowskiego-w/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 04.10.2023 18.12.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA AGNIESZKA MŁYNARCZYK Województwo Opolskie