Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem i salą szkoleniową na potrzeby szkolenia organizowanego dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2023/09/zapewnienie-noclegu-wraz-z-wyzywieniem-i-sala-szkoleniowa-na-potrzeby-szkolenia-organizowanego-dla-pracownikow-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim/ 05.10.2023 Maja Byrdak - Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Zakupy PO PT 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/09/zapewnienie-noclegu-wraz-z-wyzywieniem-i-sala-szkoleniowa-na-potrzeby-szkolenia-organizowanego-dla-pracownikow-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2023/09/zapewnienie-noclegu-wraz-z-wyzywieniem-i-sala-szkoleniowa-na-potrzeby-szkolenia-organizowanego-dla-pracownikow-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim/https://bip.opolskie.pl/2023/09/zapewnienie-noclegu-wraz-z-wyzywieniem-i-sala-szkoleniowa-na-potrzeby-szkolenia-organizowanego-dla-pracownikow-sieci-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim/
Dominika Rzadkowska Wojciech Dudek Wojciech Dudek Województwo Opolskie