Uchwała nr LVII/586/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26.09.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na przebudowę boiska sportowego przy kompleksie sportowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-lvii-586-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-09-2023r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-powiatu-prudnickiego-z-przeznaczeniem-na-przebudowe-bois/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVII 26.09.2023 LVII/586/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-lvii-586-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-09-2023r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-powiatu-prudnickiego-z-przeznaczeniem-na-przebudowe-bois/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie