Uchwała nr LVI/577/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-lvi-577-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-08-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-308-2009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-w/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LVI 29.08.2023 LVI/577/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-lvi-577-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-08-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix-308-2009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-w/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie