Uchwała Nr 10391/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do umowy dotyczącej przekazania środków publicznych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10391-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 11.09.2023 10391/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10391-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka/https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10391-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-wojewodzkiego-osrodka/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie