Uchwała Nr 10383/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10383-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 11.09.2023 10383/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10383-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10383-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów – Barbara Pomianowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie