Uchwała Nr 10361/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Astrów w Kędzierzynie-Koźlu" https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10361-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-budowa-ul-astrow-w-kedzierzynie-kozlu/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 04.09.2023 10361/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10361-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-budowa-ul-astrow-w-kedzierzynie-kozlu/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie