Uchwała Nr 10348/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10348-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 04.09.2023 10348/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10348-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/https://bip.opolskie.pl/2023/09/uchwala-nr-10348-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów – Barbara Pomianowska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie