Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu https://bip.opolskie.pl/2023/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-prudnickiemu/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVII 18.09.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-prudnickiemu/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie