Projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” https://bip.opolskie.pl/2023/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVII 18.09.2023 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2023/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2023/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie