DOA-ZP.272.26.2023 - Zakup urządzeń sieciowych https://bip.opolskie.pl/2023/09/doa-zp-272-26-2023-zakup-urzadzen-sieciowych/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 18.09.2023 30.11.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA Magdalena Oborska Województwo Opolskie