DOA-ZP.272.25.2023 - „Wykonanie, oznaczenie i dostawa kalendarzy na rok 2024 w ramach PT PROW 2014-2020” https://bip.opolskie.pl/2023/09/doa-zp-272-25-2023-wykonanie-oznaczenie-i-dostawa-kalendarzy-na-rok-2024-w-ramach-pt-prow-2014-2020/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 13.09.2023 30.11.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA AGNIESZKA MŁYNARCZYK Województwo Opolskie