DOA-ZP.272.22.2023, Nazwa zamówienia: „SERWERY – SYSTEM KOPII ZAPASOWYCH” https://bip.opolskie.pl/2023/09/doa-zp-272-22-2023-nazwa-zamowienia-serwery-system-kopii-zapasowych/ Bezpośredni link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f36ccd14-47e9-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f36ccd14-47e9-11ee-a60c-9ec5599dddc1  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl]]> Przetarg nieograniczony Województwo Opolskie 05.09.2023 05.09.2024
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA Monika Elceser Województwo Opolskie