ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi kompleksowej organizacji podróży studyjnej do Nadrenii-Palatynatu: Edukacja ekologiczna i system gospodarki odpadami, w ramach projektu „MAMY RADY NA ODPADY” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/ 01.01.1970 Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/https://bip.opolskie.pl/2023/08/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-kompleksowej-organizacji-podrozy-studyjnej-do-nadrenii-palatynatu-edukacja-ekologiczna-i-system-gospodarki-odpadami-w-ramach-projektu-mamy-rady-na-o/
Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Alicja Panek Alicja Panek Województwo Opolskie