Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Muzeum działającej przy Muzeum Wsi Opolskiej https://bip.opolskie.pl/2023/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-wskazania-kandydatow-na-czlonkow-rady-muzeum-dzialajacej-przy-muzeum-wsi-opolskiej/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LVI 07.08.2023 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2023/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-wskazania-kandydatow-na-czlonkow-rady-muzeum-dzialajacej-przy-muzeum-wsi-opolskiej/
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego - Rafał Bartek Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie