Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym https://bip.opolskie.pl/2023/08/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-zamowien-publicznych-w-departamencie-organizacyjno-administracyjnym-4/ Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym 06.09.2023 16.01.2024 Sylwia Rosińska - Kierownik Referatu Rozwoju Personalnego https://bip.opolskie.pl/2023/08/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-zamowien-publicznych-w-departamencie-organizacyjno-administracyjnym-4/https://bip.opolskie.pl/2023/08/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-zamowien-publicznych-w-departamencie-organizacyjno-administracyjnym-4/https://bip.opolskie.pl/2023/08/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-zamowien-publicznych-w-departamencie-organizacyjno-administracyjnym-4/https://bip.opolskie.pl/2023/08/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-w-referacie-zamowien-publicznych-w-departamencie-organizacyjno-administracyjnym-4/
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Alicja Setla Alicja Setla Województwo Opolskie