DOA-ZP.272.20.2023 - Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na stacjach paliw na terenie RP https://bip.opolskie.pl/2023/08/doa-zp-272-20-2023-zakup-paliwa-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-na-stacjach-paliw-na-terenie-rp/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 16.08.2023 16.11.2023
Anna Kurdej-Michniewicz - Z-ca Dyrektora DOA Magdalena Oborska Magdalena Oborska Województwo Opolskie