DOA-ZP.272.19.2023 - Kompleksowe wykonanie spotów video promujących walory turystyczne Opolszczyzny wraz z tłumaczeniami i dostosowaniem do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu https://bip.opolskie.pl/2023/08/doa-zp-272-19-2023-kompleksowe-wykonanie-spotow-video-promujacych-walory-turystyczne-opolszczyzny-wraz-z-tlumaczeniami-i-dostosowaniem-do-potrzeb-osob-z-dysfunkcja-narzadu-wzroku-i-sluchu/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 11.08.2023 11.11.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karolina Okos Województwo Opolskie