DOA-ZP.272.18.2023 - Sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/08/doa-zp-272-18-2023-sporzadzenie-programu-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-wojewodztwa-opolskiego/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 11.08.2023 11.11.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karolina Okos Województwo Opolskie