Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz przyjęcia regulaminu określającego tryb pracy komisji konkursowej https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/ 25.07.2023 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/https://bip.opolskie.pl/2023/07/ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-teatru-im-jana-kochanowskiego-w-opolu-oraz-przyjecia-regulaminu-okreslajacego-tryb-pracy-komisji-konkursowej/
Agnieszka Leszczynowicz Dajana Biedroń Dajana Biedroń Województwo Opolskie