Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich https://bip.opolskie.pl/2023/07/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-starszy-specjalista-w-referacie-kontroli-w-departamencie-wdrazania-funduszy-europejskich/ Starszy Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich 07.08.2023 29.12.2023 Sylwia Rosińska - Kierownik Referatu Rozwoju Personalnego https://bip.opolskie.pl/2023/07/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-starszy-specjalista-w-referacie-kontroli-w-departamencie-wdrazania-funduszy-europejskich/https://bip.opolskie.pl/2023/07/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-starszy-specjalista-w-referacie-kontroli-w-departamencie-wdrazania-funduszy-europejskich/https://bip.opolskie.pl/2023/07/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-starszy-specjalista-w-referacie-kontroli-w-departamencie-wdrazania-funduszy-europejskich/
Anna Kurdej-Michniewicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Alicja Setla Alicja Setla Województwo Opolskie