Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/07/maciej-kalski-dyrektor-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-4/ Maciej Kalski Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 31.07.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/07/maciej-kalski-dyrektor-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-opolu-4/
Maciej Kalski Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie