DOA-ZP.272.17.2023 - Bieżące sprzątanie budynków UMWO i terenów zewnętrznych (utwardzonych i zielonych) https://bip.opolskie.pl/2023/07/doa-zp-272-17-2023-biezace-sprzatanie-budynkow-umwo-i-terenow-zewnetrznych-utwardzonych-i-zielonych/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 19.07.2023 20.10.2023
Anna Kurdej - Michniewicz - Z-ca Dyrektora DOA Magdalena Oborska Województwo Opolskie