DOA-ZP.272.15.2023 - Usługa w zakresie transportu drogowego osób świadczona na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Polsce i poza granicami Polski https://bip.opolskie.pl/2023/07/doa-zp-272-15-2023-usluga-w-zakresie-transportu-drogowego-osob-swiadczona-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-w-polsce-i-poza-granicami-polski/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 12.07.2023 02.10.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karolina Okos Województwo Opolskie