DOA-ZP.272.14.2023 - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Departamentów: Wdrażania i Programowania Funduszy Europejskich oraz Referatu Certyfikacji i Księgowania Wydatków Europejskich Departamentu Finansów UMWO https://bip.opolskie.pl/2023/07/doa-zp-272-14-2023-dostawa-materialow-biurowych-na-potrzeby-departamentow-wdrazania-i-programowania-funduszy-europejskich-oraz-referatu-certyfikacji-i-ksiegowania-wydatkow-europejskich-departamentu/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 11.07.2023 01.10.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Karolina Okos Województwo Opolskie