Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-le/ Termin przeprowadzenia konsultacji:  6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.   Sposób konsultacji: Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.   Dokumenty podlegające konsultacjom:
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
  Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji: Uchwała nr  9704/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.]]>
https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-le/https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-le/https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-zasad-przyznawania-przez-wojewodztwo-opolskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-le/
Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Katarzyna Obodzińska Katarzyna Obodzińska Województwo Opolskie