Uchwała nr LV/558/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13.06.2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-lv-558-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-06-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wojewodztwa-opolskiego-za-2022-rok-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wyk/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LV 13.06.2023 LV/558/2023 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-lv-558-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-06-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-i-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego-wojewodztwa-opolskiego-za-2022-rok-wraz-ze-sprawozdaniem-z-wyk/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie