Uchwała nr LV/557/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13.06.2023r. w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-lv-557-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-06-2023r-w-sprawie-udzielenia-zarzadowi-wojewodztwa-opolskiego-wotum-zaufania/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LV 13.06.2023 LV/557/2023 Organizacja i tryb pracy sejmiku https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-lv-557-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-06-2023r-w-sprawie-udzielenia-zarzadowi-wojewodztwa-opolskiego-wotum-zaufania/
Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie